tik-tok instagram youtube radio
godło uczelnia liderów
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

06 Kwi 2023

Wyniki rekrutacji na udział w szkoleniu w ramach projektu KPSW – Uczelnia bez barie


Projekt pod nazwą „KPSW –Uczelnia bez barier” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Jelenia Góra dn. 6.04.2023 r.

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w szkoleniu
z zakresu technologii wspierającej w udostępnianiu treści dla osób z niepełnosprawnością,
w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III.
Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół
wyższych, zakwalifikowała następujące osoby:
WYNIKI 
Powrót wstecz